Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Ochrana osobních údajů je zakotvena:
  • ani v jednom z uvedených zákonů
  • pouze v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • v Listině základních práv a svobod a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů