Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 12
Seznam utajovaných informací zpracovává:
  • Národní bezpečnostní úřad
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Kancelář prezidenta republiky