Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 14
Utajované informace:
  • se člení na stupně podle míry utajení (přísně tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené)
  • jsou taxativně vymezené zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  • se nijak nečlení