Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 14
Zpracování informační koncepce:
  • je pro orgány veřejné správy povinné
  • není pro orgány veřejné správy povinné
  • je povinné pouze pro Ministerstva a další orgány ústřední státní správy