Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 3
Personální rizika:
  • jsou závislá na jednotlivých fyzických osobách, které s informacemi a daty pracují, na jejich postojích, psychickém stavu, osobnostních vlastnostech
  • jsou jediným faktorem bezpečnosti, který je nutno brát v úvahu
  • nepředstavují při dobrém zabezpečení informačního systému žádný problém