Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 5
Pravidla informační bezpečnosti v úřadu je vhodné vztáhnout i:
  • na soukromé mobilní telefony
  • na přenosné IT technologie a mobilní nosiče informací (USB, CD…)
  • na používání jakýchkoliv elektrických přístrojů (rychlovarná konvice apod.)