Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 6
Maligní software:
  • jsou počítačové viry, které patří mezi rizika plynoucí z nedostatečného zabezpečení informačních systémů
  • nijak neohrožuje uložená data
  • je cokoliv, co si úředník sám do počítače instaluje