Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 7
V českém právním řádu existuje:
  • pouze jedno nařízení vlády upravující ochranu osobních údajů a ochranu utajovaných skutečností
  • jeden komplexní zákon upravující ochranu osobních údajů a ochranu utajovaných skutečností
  • samostatný zákon o zpracování osobních údajů a samostatný zákon upravující ochranu utajovaných skutečností