Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 7
Informační systémy veřejné správy osobní údaje:
  • obsahují je pouze informační systémy, jejichž správcem je Ministerstvo vnitra
  • neobsahují
  • obsahují