Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 8
Kvalitní výběr personálu:
  • je jedním ze základních aspektů personální bezpečnosti
  • je nutné realizovat výhradně prostřednictvím personální agentury
  • je důležitý pro chod úřadu, ale na bezpečnost nemá výraznější vliv