Administrativní a informační bezpečnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 9
Pravidelné centrální zálohování dat:
  • napomůže v případě jakéhokoliv výpadku zachovat kontinuitu dat
  • je příliš drahé, proto je vhodné pouze pro krajské úřady
  • není ve veřejné správě využíváno