Praktické využití kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 11
Czech POINT je:
  • systém, který nemá na informační systém datových schránek žádnou vazbu
  • umožňuje pouze tisknout datové zprávy z jeho informačního systému
  • prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek