Praktické využití kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 12
Výši správních poplatků:
  • stanoví ředitel příslušného krajského úřadu
  • stanoví Ministerstvo financí vždy pro příslušný kalendářní rok
  • stanoví zákon o správních poplatcích