Praktické využití kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 15
Úřady územních samosprávných celků, tzn. krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů vykonávají působnost kontaktního místa veřejné správy v rámci:
  • Tuto funkci nevykonávají
  • Přenesené působnosti
  • Samostatné působnosti