Praktické využití kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 4
Jakým způsobem lze zřídit datovou schránku:
  • podáním na kontaktním místě
  • písemnou žádostí zaslanou do vlastních rukou Ministerstvu vnitra
  • datová schránka je zřízena každé fyzické osobě automaticky