Praktické využití kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 9
Při vydávání ověřeného výstupu z neveřejného rejstříku ověřující orgán:
  • nezjišťuje totožnost žadatele
  • zjišťuje totožnost žadatele
  • z neveřejného rejstříku nelze vydávat ověřené výstupy