Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Pokud legalizujeme listinu o více listech:
  • musí být tyto listy neoddělitelně spojeny
  • legalizujeme každý list samostatně
  • listinu o více listech legalizovat nelze