Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Autorizovaná konverze na žádost:
  • je určena pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Provádějí ji výhradně krajské úřady v rámci své přenesené působnosti.
  • slouží pro vnitřní potřebu úřadu. Zajišťuje převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické a naopak, v rámci výkonu svěřené působnosti jednotlivých orgánů veřejné moci. Konverzi z moci úřední mohou provádět pouze orgány veřejné moci prostřednictvím modulu CzechPOINT@office.
  • je určena pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy.