Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 10
Vidimace:
  • ověřuje zákonnou správnost dokumentu
  • ověřuje, že opis nebo kopie (tzn. vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou
  • je proces převodu dokumentu do elektronické podoby nebo opačně