Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 10
Pokud je dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, konverzi:
  • nelze provést
  • lze provést
  • lze provést pouze na specializovaných pracovištích, jejichž seznam naleznete na www. mvcr.cz