Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 11
Centrální úložiště ověřovacích doložek provedených konverzí:
  • je vedeno na úrovni jednotlivých krajů samostatně
  • je vedeno v systému Czech POINT
  • neexistuje, každé kontaktní místo si doložky eviduje samo