Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 12
Pokud legalizujeme listinu o více listech:
  • musí být tyto listy neoddělitelně spojeny, požádá-li o tom ten, jehož podpis je legalizován
  • musí být tyto listy neoddělitelně spojeny
  • listinu o více listech legalizovat nelze