Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 14
Autorizovaná konverze:
  • znamená ověření pravosti podpisu na dokumentu
  • znamená převedení dokumentu z listinné do elektronické podoby notářem
  • znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do podoby listinné