Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 2
Legalizace:
  • ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
  • potvrzuje správnost údajů uvedených v listině
  • je proces převodu dokumentu do elektronické podoby