Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 3
Co je obsahem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
  • Seznam úkonů, které podléhají zpoplatnění, osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům
  • eznam úkonů, které nepodléhají zpoplatnění, osvobození od poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům
  • Seznam úkonů, které je povinen správní orgán provádět