Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 6
V jakém rozsahu své působnosti vykonává vidimaci a legalizaci obecní úřad:,
  • provádí vidimaci a legalizaci, evidenci vidimací a legalizací evidenci vidimací a legalizací, vede vzory otisků úředních razítek obcí a újezdních úřadů a podpisové vzory
  • provádí vidimaci a legalizaci a vede evidenci vidimací a legalizací
  • provádí vidimaci a legalizaci, evidenci vidimací a legalizací evidenci vidimací a legalizací, vede vzory otisků úředních razítek obcí a újezdních úřadů a podpisové vzory a provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů (§ 14 odst. 2 zákona č. 21/2006 Sb.)