Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 9
Ověřovací doložka:
  • je vydávána pouze notáři, na jiných kontaktních místech veřejné správy se nevydává
  • stvrzuje pouze to, že zájemce o konverzi zaplatil správní poplatek
  • konstatuje mimo jiné shodu vstupu a výstupu