Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Jak můžeme dělit digitální dokumenty:
  • původní a konvertovaný (převedený)
  • zvuk, obraz, písmo
  • nedělíme je