Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Jaké prvky obsahuje důvěryhodný digitální dokument:
  • podpis a razítko
  • hlavičku a odvolací údaje
  • elektronický podpis a pečeť, časové razítko