Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Prostřednictvím e-mailu mohu:
  • zaslat zprávu pouze osobám, které mám ve svých kontaktech
  • zaslat zprávu více příjemcům současně
  • zaslat zprávu pouze jednomu příjemci