Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Referenční rozhraní:
  • Nemusí být atestováno podle zákona o ISVS
  • Musí být atestováno podle zákona o ISVS
  • Musí být akreditováno podle zákona o ISVS