Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Povinnost vytvořit a vydat informační koncepci a následně ji realizovat a vyhodnocovat, má:
  • Ministerstvo vnitra
  • Každý orgán veřejné správy podle zákona o ISV
  • Každé ministerstvo a jiný ústřední správní úřad