Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Výstup z ISVS je:
  • je e-mail s informaci zaslaná žadateli o výstup
  • je výpis z ISVS nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v ISVS není, označený elektronickou značkou správce ISVS
  • jsou data z ISVS, která se teprve zpracovávají do písemné formy pro žadatele