Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 10
Co jsou základní registry?
  • Informační systémy veřejné správy
  • Listinné kartotéky úřadu
  • Nic takového veřejná správa nepoužívá