Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 11
Veřejná listina je:
  • Listina v majetku úřadu územního samosprávného celku
  • Každá listina zaslaná orgánem veřejné moci
  • Listinou, u které se předpokládá její pravost a autenticita a jejíž padělání je trestným činem