Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 12
Obchodní rejstřík je:
  • Veřejnou evidencí
  • Neveřejnou evidencí
  • Částečně veřejnou evidencí