Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 13
Elektronická značka je:
  • Jiný název pro elektronický podpis
  • Součást každého úředního e-mailu
  • Obdobou úředního razítka v elektronické podobě