Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 3
Při vydávání ověřených výpisů z veřejných rejstříků, vydávající orgán:
  • Neověřuje totožnost žadatele o výpis
  • Vyžaduje písemnou žádost
  • Ověřuje totožnost žadatele o výpis