Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 6
Ověřeným výstupem z ISVS je:
  • Listina, která vznikne úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby
  • Notářsky ověřená listina týkající se údajů, které obsahují informační systémy veřejné správy
  • E-mail s požadovanými informacemi zaslaný na e-mailovou adresu žadatele