Informační systémy veřejné správy a kontaktní místa veřejné správy
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 9
Informační systém datových schránek:
  • Je informační systém veřejné správy
  • Je součástí informačního systému základních reg
  • Není informační systém veřejné správy