Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Schopnost číst, psát a počítat:
  • je v současné době celosvětovou samozřejmostí
  • je součást funkční gramotnosti
  • je součást počítačové gramotnosti