Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Informační systémy:
  • fungují pouze na úrovni veřejné správy
  • mohou být automatizované nebo neautomatizované
  • jsou pouze v elektronické podobě