Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 10
Rada pro informační společnosti:
  • je samostatný správní úřad kontrolující nadšence pro ICT
  • je odborný poradní orgán vlády ČR pro oblast reformy veřejné správy, oblast informační společnosti, digitální agendy, eGovernmentu a informačních a komunikačních technologií
  • neexistuje