Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 13
Datová schránka je:
  • elektronická pošta
  • webový prohlížeč
  • elektronické uložiště
Tato otázka může mít více správných odpovědí.