Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 14
Pojmy data a informace:
  • jsou synonyma
  • pojem data je starší termín pro v současnosti používaný pojem informace
  • nejsou synonyma