Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 3
Informačně gramotný člověk:
  • umí ovládat počítač a tablet
  • umí využívat informační zdroje, orientuje se v oblasti informačních technik a nástrojů, které umí využívat
  • umí základy programování