Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 4
V rámci veřejné správy:
  • jsou informační systémy využívány, dokonce jsou upraveny samostatným zákonem o informačních systémech veřejné správy
  • nejsou informační systémy využívány
  • jsou informační systémy využívány, ale pouze na úrovni ministerstev a ústředních správních úřadů