Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 5
Zaručený elektronický podpis je dnes upraven tímto právním předpisem:
  • zákonem o elektronickém podpisu
  • nařízením eIDAS
  • žádný právní předpis ho neupravuje