Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 6
Počítačová gramotnost:
  • znamená, že člověku umí vyhledávat na Internetu a ovládá základy programování
  • je schopnost využívat ICT v běžném životě
  • je součást funkční gramotnosti