Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 7
Informační zdroj je:
  • jakýkoliv nosič informací, který umožňuje přenos informace v prostoru a čase
  • je člověk, který roznáší informace
  • tento termín se používá jenom pro Internet