Komunikace s elektronickou veřejnou správou a informační gramotnost
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 9
Realizace státní informační politiky směrem k informační společnosti probíhá ze strany státu na úrovni:
  • legislativy, přidělování finančních zdrojů a uplatňování ostatních finančních nástrojů a řízení a koordinace prostřednictvím příslušných orgánů státní správy
  • pouze na legislativní úrovni
  • na úrovni přidělování úkolů jednotlivým rezortům