Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 1
Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 je:
  • zákon
  • strategický dokument
  • podzákonný právní předpis