Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 11
Termín veřejná správa:
  • není v české legislativě přesně definován
  • je vymezen Ústavou a Listinou základních práv a svobod
  • je vymezen zákonem o obcích