Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 12
Na zpracování osobních údajů se vyjma evropského práva vztahuje:
  • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím