Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 13
eGovernment:
  • spočívá ve využití informačních a komunikačních technologií, především internetu, jako prostředku k dosažení dobré (lepší) správy
  • znamená využívání počítače v rámci výkonu úředních agend
  • spočívá v bezplatném přidělování počítačů státem úřadům územních samosprávných celků