Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 13
Prvním významným krokem v elektronizaci veřejné správy, realizovaném Ministerstvem vnitra na základě plánu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby bylo:
  • spuštění projektu Základní registry
  • spuštění projektu Czech POINT
  • spuštění projektu ISDS