Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 14
Problematika důvěryhodnosti elektronických dokumentů je upravena:
  • nařízením eIDAS
  • zákon o elektronickém podpisu
  • zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů