Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 2
Ministerstvo informatiky:
  • je ústředním orgánem státní správy
  • v ČR nikdy neexistovalo
  • bylo zrušeno v roce 2007