Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 3
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů upravuje:
  • upravuje pouze elektronické úkony veřejné správy, jako epodatelny, e-maily a další způsoby doručování
  • upravuje pouze problematiku informačního systému datových schránek
  • problematiku informačního systému datových schránek a stanovuje pravidla pro výkon autorizované konverze dokumentů