Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 3
Základním registrem není:
  • registr budov
  • registr osob
  • registr obyvatel