Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 3
Proces elektronizace veřejné správy v ČR:
  • je již dokončen
  • stále pokračuje
  • se neosvědčil a bude ukončen