Pojmosloví a stávající legislativa eGovernmentu
15 otázek v testu, zatím nebyla žádná zodpovězena
Otázka č. 3
Proces elektronizace veřejné správy v ČR je:
  • není, ani částečně, realizován z prostředků ze strukturálních fondů Evropské Unie
  • prostředky ze strukturálních fondů EU byl podpořen pouze projekt Czech POINT, další projekty jsou realizovány z prostředků státního rozpočtu
  • od svého počátku realizován za zásadního využití prostředků ze strukturálních fondů Evropské Unie